106425427_m

Hoe zit het met facia? Is het een nieuw ontdekt orgaan of was het er altijd al? Eén ding is zeker fascia heeft onze kijk of de samenhang tussen spieren vergroot en biomechanica meer inzichtelijk gemaakt.

Lange tijd werd de huid gezien als het grootste orgaan dat het lichaam heeft. Sinds een 10-tal jaren is er een nieuw nog groter orgaan gevonden, namelijk de fascia.

 

Maar is het wel een nieuw orgaan?

Toen ik eind jaren 90 cytohistopathologie studeerde hadden we het over het bindweefsel of extracellulaire matrix. Dit was het weefsel dat overal in en om de organen lag en diverse functies had, zoals bescherming, medium voor transport van cellen en stoffen (voedingsstoffen en afvalstoffen), herstellen van beschadigingen, opslag en het geven van steun aan cellen en organellen.

Later toen ik natuurgeneeskunde ging studeren kwam het Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS) aan bod. Het BBRS is het interstitiële bindweefsel met zijn moleculaire matrixstructuur. Het systeem dat verduidelijkt hoe de interactie is tussen de verschillende celtypen onderling en tussen deze celtypen en hun direct omgevend netwerk van moleculen, vezels en glycosaminoglycanen. Het BBRS zorgt door middel van al deze interacties voor communicatie in het lichaam.

En nu hebben we daar fascia. Is het wel een nieuw orgaan of zijn we een systeem dat al eeuwen bestaat door nieuwe technieken anders gaan bekijken en benoemen?

 

Want wat is fascia nu eigenlijk?

De definitie van fascia die tijdens het fascia congres in 2007 is vastgesteld luidt “Fascia is een ononderbroken 3-d web van weefsel dat loop van teen tot hoofd, van voor naar achter en van binnen naar buiten. De term fascia kan gegeven worden aan bindweefselplaten, gewrichtskapsels, orgaankapsels, spiersepta, ligamenten, aponeurosen, pezen en ander fibreus collageen weefsel”. Tijdens het 3de fasciacongres in 2012 werd aangegeven dat fascia eigenlijk al het aanwezige collageneus zacht bindweefsel is.

In 2018 werd de laatste definitie van fascia vastgesteld. Waarbij gesteld werd dat het fascia systeem bestaat uit een ononderbroken 3-dimensionaal web van zacht collageen dat los en straf vezelig bindweefsel bevat en het hele lichaam doordringt. Het is te vinden in vetweefsel, adventitia en neurofasculaire omhulsels, aponeurosen, diepe en oppervlakkige fascia, epineurium, gewrichtkapsels, ligamenten, membranen, hersenvliezen, spieren, botvlies, netvlies, septa, pezen, ingewanden. Het fascia systeem omringt, doordringt en is verwoven in alle organen, spieren, botten, zenuwen en zorgt ervoor dat het lichaam een functionele structuur en een omgeving heeft waarin alle lichaamssystemen en organen kunnen functioneren als één geheel.

Fascia is dus opgebouwd uit bindweefsel en bindweefsel bestaat weer uit cellen ( fibroblasten, chondroblasten, osteoblasten, vetcellen, macrofagen en mestcellen), vezels (collageen, elastine, reticulaire vezels) en uit een grondsubstantie die bestaat uit water, ionen en glycosaminoglycanen. Als we dan gaan kijken naar het BBRS, dan zien we dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen de fascia en het BBRS.

 

Overeenkomsten fascia en BBRS

Dit is niet de enige overeenkomst tussen fascia en het BBRS. Fascia zorgt voor communicatie in het lichaam. Dit komt doordat fascia ervoor zorgen dat bloedvaten, zenuwen en lymfevaten doorgangen hebben door het lichaam en weefsels in kunnen. Zo kunnen hormonen, immuunsysteemmediatoren en neurotransmitters door het lichaam vervoerd worden.

Andere functies van fascia zijn zorgen voor soepele en efficiënte beweging door het opvangen, doorgeven en hergebruiken van energie en doordat het spieren met elkaar in verbinding brengt. Fascia regelt ook de temperatuur. Door het hyaluronzuur dat tussen de weefsels en fascia lagen zit is er minder wrijving en ontstaat er geen oververhitting in weefsels en het lichaam in het algemeen. Daarnaast kan het ook emoties opslaan, waardoor fascia kan verstijven.

 

Dus is fascia een nieuw ontdekt orgaan?

Nee en ja. Nee, het is niet nieuw het bestaat al eeuwen en er zijn verschillende namen aan gegeven. Ja, het is nieuw door onze kijk of de structuren.

Vooral als we kijken naar het bewegingsapparaat en dan voornamelijk naar de spieren. In de vroegere anatomie werden spieren één voor één uitgesneden, waarbij gekeken werd op welke botdelen de spieren begonnen (origo) en welke botdelen ze in beweging brachten (insertie). Daar werd een functie aan gehangen en zo was de anatomie van een spier.

Door de onderzoeken naar fascia is de kijk op spieren en hun functie, maar vooral ook de samenhang tussen pezen, spieren en botten verandert. Zijn ze niet meer los van elkaar te zien.

Uit onderzoek (Rikke Schutz) blijkt namelijk dat veel spieren niet starten met een aanhechting op het bot, maar gedeeltelijk of helemaal hun oorsprong hebben in de fascie lagen van andere spieren.

Hierdoor werken spieren niet afzonderlijk van elkaar, maar in lange ketens door het lichaam heen. Thomas Myers is de onderzoeker die dit bij mensen heeft ontdekt en diverse spierketens heeft uitgeprepareerd. Daarna zijn Vibeke Elbrønd en Rikke Schutz voornamelijk bij paarden en later ook bij honden naar de fascialelijnen gaan kijken.

Deze ontdekkingen hebben ervoor gezorgd dat fascia en het werken met myofasciale technieken bij veel therapeuten in beeld is gekomen. Het is een onderzoeksgebied dat sterk in ontwikkeling is en waar veel mensen zich mee bezighouden.

Door de ontdekking van de spierketens kunnen bepaald bewegingsproblemen die gezien worden ook beter verklaard worden. Bijvoorbeeld waarom een probleem in de rechter achterhand een kreupelheid linksvoor geeft of waarom een probleem met een orgaan problemen in de spieren kan geven. Een mooi voorbeeld hiervan zijn nierproblemen die zorgen voor spierproblemen in het lendengebied.

 

Verschillende spierketens

Er zijn tot nu toe 12 verschillende spierketens bij de paarden bekend. De meeste spierketens werken in antagonistische paren samen.

Zo heb je de Oppervlakkige Dorsale Keten en de Oppervlakkige Ventrale Keten die samen respectievelijk de bovenlijn en onderlijn van het lichaam vormen. De Ventrale Keten moet aangespannen zijn en de Dorsale Keten meer ontspannen, zodat het lichaam in balans kan bewegen, zonder dat de rug weggedrukt wordt en de wervels in de knel komen te zitten.

Er zijn twee Laterale Ketens. Ieder aan één zijde van het lichaam. Deze ketens moeten beide evenveel spanning en lengte hebben anders wordt het lichaam te veel één kan op gebogen. Dit zie je bijvoorbeeld terug in een links- of rechtsgebogen paard. Hier zit ook een connectie met de lever. Als er een leverprobleem is dan zie je ook dat de rechter Laterale Keten meer gespannen is.

Van de Functionele Keten zijn er ook 2. Eentje loopt van het linker voorbeen naar het rechter achterbeen en de andere loopt van het rechter voorbeen naar het linker achterbeen. Dit is de keten die ervoor zorgt dat een probleem in het rechter achterbeen mogelijk een kreupelheid links voor geeft.

De Spiraal Keten is de keten die het lichaam omsluit als een 3-dimensionaal web. Dit komt doordat het 3 keer het lichaam kruist. De eerste keer bij de zesde en zevende halswervel (C6 en C7). Daarna over de middenlijn van de buik en als laatste over het Tuber Sacrale in de achterhand. Deze lijn begint zowel aan de linker kant als aan de rechterkant, waardoor het hele lichaam wordt omsloten.

In zowel het rechter als het linker voorbeen zijn er ook nog 2 lijnen. De Protractie en Retractie lijnen die verantwoordelijk zijn voor het naar voren en naar achteren bewegen van de benen of poten. Daarnaast bevat het voorbeen ook nog een Adductor Keten die een verbinding heeft met de schoudergordel. De schoudergordel zorgt ervoor dat de voorbenen aan de romp blijven zitten.

Van de dorsale en ventral keten zijn ook nog een diepe ketens die niet alleen een functie hebben in het bewegen, maar ook op het lichaam in zijn geheel. De Diepe Dorsale Keten heeft een verbinding met het ruggenmerg ter hoogte van de Atlas en Draaier (C1 en C2) wat ervoor zorgt dat het een effect heeft op de circulatie van het ruggemergvocht.
De Diepe Ventrale Keten is de meest interessante keten vanuit een holistisch oogpunt. Deze keten zorgt namelijk voor de verbinding tussen de spieren en de organen door de verbinding met de fascia in de buik- en borstholte.

Al deze ketens moeten goed kunnen functioneren wil je soepele beweging krijgen, maar ook voor gezonde organen.
Problemen in de fascia kunnen ontstaan door littekens na trauma, een te laag vochtgehalte, verzuring van het lichaam, opslag van afvalstoffen, overtraining, gebitsproblemen, verkeerde stand van de hoeven of poten (door bijvoorbeeld te lange nagels), verkeerde beweging of overtraining, cortisol gebruik (vooral bij honden), verkeerd harnachement etc.

 

Verschillende therapieën voor behandelen van fascia

Als er problemen in de fascia aanwezig zijn, dan zijn er verschillende therapieën die kunnen helpen om de spierketens weer soepel te maken. Zo kun je fascia taping of Chain Taping inzetten, Vibratietechnieken, Myofasciale acupunctuur met of zonder naald, Licht acupunctuur, triggerpoint therapie en stretchen.

Eén van de therapieën die al meer dan 20 jaar werkt volgens de myofasciale lijnen is de Equine Dry Needling volgens Andrea Schachinger. De dry needling behandeling wordt uitgevoerd volgens het myofasciale pijnprotocol waarbij specifieke punten op de spierketens behandelt worden. Sinds 2018 is in samenwerking met Andrea Schachinger vanuit dit Dry Needling protocol een niet invasieve methode opgezet. Bij deze methode wordt het Myofasciale Pijnprotocol van de Dry Needling gevolgd, maar dan zonder het gebruik van naalden. In plaats daarvan wordt een myofasciale tool gebruikt. Met deze myofasciale tool worden de specifieke punten op de spierketens behandeld, waardoor de blokkades worden opgeheven en het dier weer vrij kan bewegen.

 

 

Wil jij leren hoe je bewegingproblemen met myofasciale technieken kunt behandelen?

Meer informatie over het leren werken volgend het Myofasciale Pijnprotocol vlg. Schachinger en aanvullende myofasciale technieken vind je op Myofascial Equine Therapist

Jeuk en allergie bij honden en paarden

Hoe zit het met jeuk? Is jeuk altijd een allergie of kan het ook alleen jeuk zijn? Hoe bepaal je of een hond of paard jeuk heeft of een allergie?

Veel honden- en paardeneigenaren schieten gelijk in de stress als hun hond of paard jeuk heeft. Jeuk is één van de symptomen van een allergie en allergie is een gezondheidsprobleem dat steeds vaker gezien wordt. Geen wonder dat de alarmbellen gelijk gaan rinkelen als een dier jeuk heeft.
Soms wordt er nog wel gedacht aan vlooien, luizen en teken en wordt het dier nagekeken. Als er dan geen parasieten gevonden worden, wordt vaak direct de stempel allergie gepakt en op hond of paard geplakt. Vervolgens gaat het dier de malle molen in en wordt er van alles geprobeerd om de allergie te lijf te gaan. Terwijl jeuk ook andere oorzaken kan hebben dan een allergie.

 

Wanneer is jeuk nou gewoon jeuk?

Jeuk kan ook gewoon jeuk zijn en veroorzaakt worden door een natuurlijke of onnatuurlijke trigger. Zodra je die aanpakt is de jeuk voorbij. Jeuk kan onder andere veroorzaakt worden door ectoparasieten, dat zijn parasieten die op de huid leven, seizoenswisselingen, obesitas en vervuiling.

 

Vervelende parasieten

Parasieten zoals vlooien, luizen, muggen, steekvliegen en mijten kunnen heftige jeuk geven. Dit komt doordat deze parasieten leven van het bloed of van de huidschilfers van de gastheer. Om bloed te kunnen zuigen moeten ze een klein gaatje in de huid maken en daar een bloedverdunner inspuiten zodat het bloed dun wordt en ze het kunnen drinken. Deze stof geeft bij veel dieren en ook mensen jeuk. Mijten kunnen leven van huidschilfers en ook graven in de huid. Vooral de mijten die graven zorgen voor hele erge jeuk.

 

De zomer- en winterrui

Bij de wisseling van winter naar lente en van zomer naar herfst gaan dieren in de rui. Ze wisselen hun wintervacht in voor zomervacht of andersom. De losse haren kunnen erg veel jeuk geven. Bij paarden zien we de rui vaak duidelijk en kunnen we de jeuk linken aan het verharen. Bij onze huishonden is de rui vaak moeilijker te herkennen doordat er zoveel verschillende vachtsoorten zijn en het verharen niet altijd duidelijk is. Ook zijn er honden die het hele jaar door lijken te verharen. Is er jeuk in het spel, dan wordt bij deze honden de link naar het verharen niet zo snel gelegd.

 

Opgehoopt vet en overgewicht

Tegenwoordig zien we steeds meer dieren die te zwaar zijn. Bij te zware honden zie je dat de vetopslag zich over het hele lijf kan verspreiden en meestal begint in het lendengebied. Bij paarden zien we meer specifieke vetopslag onder de manenkam en op de staartbasis. Als de vetopslag steeds groter wordt dan gaat het vetweefsel verharden en zeker bij de manenkam van paarden zie je groeven ontstaan. Vetweefsel is slecht doorbloed waardoor, als de opslag te groot wordt, het binnenste gaat afsterven. Cellen gaan dood en hormonen komen vrij, dit geeft erge jeuk. Vooral bij paarden wordt het schuren aan staart en manen door vetopslag vaak verwart met zomereczeem. Je kunt schuren aan staart en manen door vetopslag of door zomereczeem van elkaar onderscheiden, doordat zomereczeem alleen een specifieke periode van het jaar aanwezig is.

 

Vervuiling van het lichaam door afvalstoffen

De hele dag door wordt het lichaam blootgesteld aan allerlei afvalstoffen uit de lucht, de bodem en in de voeding. Deze afvalstoffen moeten door de lever, nieren, longen en darmen uitgescheiden worden. Als er teveel afvalstoffen aanwezig zijn gaat de huid meehelpen om de afvalstoffen af te voeren. Hierdoor verandert de samenstelling van zweet, talg en het microbioom van de huid en ontstaat jeuk.

 

Neurologische pijn

Jeuk door pijn is natuurlijk niet gewoon een jeuk. Dieren die pijn hebben door problemen in rug of gewrichten hebben vaak ook last van geïrriteerde zenuwen. Door de irritatie van zenuwen krijgen ze prikkelingen in ledematen, waardoor ze gaan bijten en schuren. Krabt, bijt of schuurt een paard of hond op één specifieke plek houd dan altijd pijn in gedachten als oorzaak van het gedrag.

 

Wanneer is jeuk dan een teken van een allergie?

Een allergie heeft als kenmerk dat het optreedt na contact met bijvoorbeeld een specifieke stof, plant, parasiet en insect.
Je kunt een allergie onderscheiden van jeuk doordat vaak een trigger aanwezig is of dat er andere symptomen aanwezig zijn.

 

Bekende trigger of oorzaak

Een allergische reactie kan optreden na contact met bijvoorbeeld een bepaald wasmiddel, synthetische stof, plastic voorwerp of een vlooienbeet. Je ziet dan vaak lokale reacties ontstaan op de plek waar contact is geweest met de stof. Als een dier herhaaldelijk in contact komt met een bepaalde stof waar hij/zij allergisch voor is kan de allergische reactie zich steeds verder uitbreiden over het lichaam.
De jeuk bij een contact allergie zie je alleen ontstaan ná contact met de stof waar het dier allergisch voor is en is niet continu aanwezig.

 

Seizoensgebonden klachten

Er zijn ook allergische reacties die in een bepaald seizoen optreden. Zoals een pollenallergie, allergie voor een specifieke plant of zomereczeem waarbij een paard allergisch reageert op de speeksel van de knut. Een bekende allergie bij honden is een brandnetelallergie. Deze honden hebben alleen last als de brandnetels weer volop groeien. Bij paarden is zomereczeem een bekende seizoensgebonden allergie. Deze komt voor van grofweg maart tot en met oktober. Heeft een paard last van jeuk aan staart- en manen in de winter? Dan heb je niet te maken met zomereczeem, maar moet je kijken naar anderen factoren die jeuk veroorzaken.

 

Andere symptomen

Bij een allergie komt een bepaalde stof vrij. Deze stof heet histamine en zorgt voor roodheid, zwelling en jeuk.
Naast jeuk kun je bij een allergie dus ook andere symptomen zien, zoals niezen, rode ogen, ontstoken oren, rode liezen, mok, zwelling, warme plekken. Deze symptomen zien we vaak niet bij “gewone” jeuk.

 

Reactie op voedingsstoffen

Een veel voorkomende allergie bij honden, bij paarden komt het niet veel voor, is voedingsallergie. Dit is eigenlijk een verkeerde benaming, want bij een voedingsallergie zie je acute opzwelling van delen van het spijsverteringkanaal. Denk maar aan mensen met een pinda-allergie. Bij honden zien we dit soort zwellingen niet optreden. Bij honden zien we meer een intolerantie voor bepaalde voedingsstoffen. Bij een intolerantie komen de klachten opzetten als de hond voor een langere periode een bepaalde voedingsstof heeft gegeten. Symptomen die kunnen ontstaan zijn jeukende poten, ontstoken oren en jeuk in bijvoorbeeld ellebogen en liezen, maar geen duidelijke zwelling zoals bij een voedselallergie bij mensen.

 

Wat kun je doen tegen jeuk en allergie?

Zoals je gelezen hebt kan jeuk verschillende oorzaken hebben en is jeuk niet per definitie ook een allergie.

Heeft het dier jeuk door parasieten? Dan moet je ervoor zorgen dat de parasieten gedood worden. Dit kan door het dier te wassen met een shampoo met specifieke essentiële oliën zoals bijvoorbeeld tea tree. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat het immuunsysteem sterker wordt. Hierdoor verbetert ook de huid en wordt een dier minder aantrekkelijk voor parasieten.

Is er jeuk door opgehoopt vet? Dan is de enige maatregel zorgen dat de energiebehoefte en de voedselinname met elkaar kloppen. Dus niet meer voeding geven dan dat het dier nodig heeft om het lichaam in stand te houden en te kunnen functioneren.

Komt de jeuk door opgehoopte afvalstoffen? Dan helpt het om een reinigingskuur te geven. Er zijn diverse reinigingsmethoden mogelijk en niet elke methode is geschikt voor elk dier. Heeft je dier een reiniging nodig, laat je dan goed informeren door een deskundige.

Het aanpakken van een allergie is een stuk moeilijker. Allereerst moet het allergeen, de stof waar het dier op reageert, zoveel mogelijk vermeden worden. Daarnaast kunnen in de eerste fase van de behandeling symptoom onderdrukkende natuurlijke middelen ingezet worden. Zeker wanneer het allergeen niet te vermijden is is het belangrijk om symptomatisch te behandelen.

Bij een allergie reageert het immuunsysteem te sterk op een stof. Het meest belangrijke is daarom van binnenuit te zorgen dat het immuunsysteem weer in balans komt. Hiervoor zijn diverse stappen nodig waarbij de darmen ondersteund worden, het immuunsysteem in balans gebracht wordt en het lichaam geholpen wordt bij het afvoeren van afvalstoffen.

 

 

Wil jij meer leren over jeuk en allergie en hoe je die kunt behandelen?

Vaak zien we al een aantal rode vlaggen voordat een allergie zichtbaar is. Door op tijd te starten met een uitgebreid protocol kan een allergie voorkomen worden. Daarnaast kan dit protocol ook ingezet worden als er al een allergie aanwezig is.

Hoe je dit doet leer je in de opleidingen Hond Natuurlijk Gezond Consultant en Paard Natuurlijk Gezond Consultant.

Vraag hier de opleidingsbrochure aan.

essentiële oliën voor honden en paarden

Hoe zit het met de kwaliteit van essentiële oliën? Is elk merk olie geschikt om in te zetten bij honden en paarden? Waar moet je op letten als je essentiële oliën wilt inzetten bij een hond of paard? In dit blog geef ik je 5 tips waarmee je direct aan de slag kunt om de kwaliteit van essentiële oliën te controleren

 

Na een hele tijd uit beeld te zijn geweest zijn in de afgelopen jaren essentiële oliën steeds populairder geworden. Vroeger werden ze voornamelijk gebruikt om onaangename geurtjes te maskeren. Daarna werden ze in parfums, cosmetica en schoonmaakartikelen verwerkt en nu worden ze steeds meer therapeutisch ingezet.

Essentiële oliën zijn bij zowel fysieke als mentale problemen erg waardevol om in te zetten. Alleen is het niet altijd zonder risico.

Vanwege de populariteit van de essentiële oliën zien we dat er steeds meer merken op de markt komen en steeds meer mensen positieve ervaringen hebben met het werken met essentiële oliën. Helaas zien we tegelijk met de groei in populariteit dat de kwaliteit van de essentiële oliën niet altijd even goed is.

 

Verschillende soorten essentiële oliën

Vaak is ook niet bekend dat er verschillende vormen van essentiële oliën zijn die allemaal een andere kwaliteit hebben en niet zomaar uitgewisseld kunnen worden. Zo hebben we cosmetische oliën die verwerkt worden in cosmetica, oliën voor de parfumindustrie, oliën voor de geurbeleving en oliën die therapeutisch in te zetten zijn.

De oliën die we in willen zetten om dieren met mentale of fysieke problemen te ondersteunen moeten van zeer goede kwaliteit zijn. Zijn ze dat niet dan kunnen ze juist schade aanbrengen. Baat het niet schaadt het niet, gaat echt net op voor essentiële oliën.

Hieronder een aantal tips waarmee je zelf aan de slag kunt gaan om te controleren of een olie van goede kwaliteit is.

Controle 1: Vermelding van de botanische naam

Op de verpakking moet altijd de naam van de olie vermeld staan. Helaas is er nogal eens verwarring over wat nu de juiste naam is. Zo heb je Ceder olie, sommige leveranciers noem het Ceder en anderen Cedarwood. Het vermelden van de botanische naam op het etiket is erg belangrijk. De echte Ceder olie komt namelijk van de Cedrus Atlantica en de Cedarwood olie komt van de Juniperus virginiana. Ga je af op de naam van de leverancier in plaats van de botanische naam, dan kom je met de verkeerde olie thuis. Bij een kwalitatief goede olie zal altijd de botanische naam vermeld staan

 

Controle 2: Lot- of Batchnummer

Essentiële oliën worden gewonnen door middel van destillatie of persing. Bij het destilleren of persen kan een bepaalde hoeveelheid plantmateriaal tegelijk verwerkt worden. Daarnaast worden er per seizoen en per jaar verschillende batches geproduceerd. Deze batches moeten een lotnummer of batchnummer krijgen, zodat ze van elkaar te onderscheiden zijn. Mocht er iets mis zijn gegaan tijdens de destillatie of persing, dan kunnen de oliën teruggeroepen worden. Daarnaast is een lot- of batchnummer ook belangrijk voor de derde controle die je kunt doen.

 

Controle 3: Worden de essentiële oliën getest?

Essentiële oliën bestaan uit verschillende inhoudsstoffen. De verhouding van de inhoudsstoffen zorgen voor de specifieke werking. Door de essentiële oliën te testen door middel van gaschromatografie kan onderzocht worden of de verhouding van de inhoudsstoffen klopt voor de desbetreffende olie. Zo voorkom je dat oliën bijvoorbeeld vermengd worden met andere oliën, het plantmateriaal behandeld is met pesticiden of dat er synthetische stoffen aan toegevoegd worden. Dit zien we bij veel oliën die specifiek gemaakt zijn voor een diffuser. Alleen zuivere essentiële oliën mogen bij dieren ingezet worden.

 

Controle 4: Verschil in prijs tussen de oliën van eenzelfde leverancier

Een hele simpele controle die je kunt doen is de prijzen van de oliën van eenzelfde leverancier met elkaar vergelijken. Om essentiële oliën te maken heb je per olie een verschillende hoeveelheid plantmateriaal nodig. Zo heb je voor 1 liter rozenolie tussen de 3.000 – 10.000 kilogram bloemen nodig en voor 1 liter citroen olie 100 kilogram schillen. Hierdoor is er een groot prijsverschil tussen verschillende oliën. Dit moet je ook terug zien bij de leverancier. Een leverancier moet in zijn assortiment dure en goedkope oliën hebben. Als alle oliën ongeveer dezelfde prijs hebben, dan weet je dat je de kwaliteit in twijfel kunt trekken.

 

Controle 5: Staat de leverancier achter inname

Voor sommige toepassingen moet een essentiële olie ingenomen worden. Dit kan alleen met zeer zuivere oliën die vrij zijn van pesticiden, synthetische stoffen of bijmenging van andere stoffen. Als een leverancier aangeeft dat de olie geschikt is voor inname of voor gebruik in voeding, dan kun je er vanuit gaan dat de olie zuiver is. Het inwendig inzetten van essentiële oliën mag alleen onder begeleiding van een therapeut die opgeleid is om met essentiële oliën te werken.

 

Dit zijn een vijftal controles die je zelf kunt doen. Meestal vind je de informatie op de website of kun je een mail sturen naar de leverancier met je vragen.

Wil jij meer leren over veilig inzetten van essentiële oliën?

Naast deze 5 controles zijn er nog diverse andere punten waarop je kunt controleren en kun je thuis ook makkelijk een aantal kwaliteitscontroles uitvoeren.

Hoe je dit doet leer je in de opleidingen Hond Natuurlijk Gezond Consultant en Paard Natuurlijk Gezond Consultant. In deze opleidingen is Aromatherapie, het werken met essentiële oliën, één van de therapieën die uitgebreid aan bod komt.

Vraag hier de opleidingsbrochure aan.

teek op boom

De temperaturen lopen weer op en dat is de start van het tekenseizoen.
Nog even en de eerste teken zullen te vinden zijn op onze honden en paarden.

De teek is een ongewenste parasiet omdat steeds meer teken de Borrelia spirocheet bij zich dragen. Deze spirocheet is de veroorzaker van de ziekte van Lyme.

Gelukkig lopen onze honden en paarden minder vaak de ziekte van Lyme op, ook al worden ze vaker gebeten door teken. Wel zien we dat het aantal dieren dat besmet raakt toch langzaam oploopt.

Tegenwoordig zijn er veel methoden die ervoor kunnen zorgen dat de kans dat je dier de ziekte van Lyme oploopt verkleinen. Of kunnen worden ingezet om de ziekte te bestrijden. Deze behandelmethoden vallen onder de complementaire behandelmethode.

Wat is dat?
Complementair houdt in dat het in combinatie (of soms in plaats van) een reguliere methode ingezet kan worden. Vaak zijn dit middelen van natuurlijke oorsprong die naast het aanpakken van het probleem ook helpen het lichaam gezonder te krijgen.

We kunnen complementaire middelen zowel preventief als curatief inzetten. Preventief inzetten houdt in dat je voorkomt dat je dier besmet raakt met bijvoorbeeld de Borrelia spirocheet. Curatief betekent dat je met complementaire middelen de ziekte, in dit geval de ziekte van Lyme, te lijf gaat.

Een goede weerstand is van essentieel belang bij het voorkomen van besmetting door bacteriën en spirocheten (zogenoemde pathogenen). De weerstand of het immuunsysteem zorgt ervoor dat pathogenen die het lichaam binnen komen onschadelijk worden gewaard. Hiervoor zijn allerlei cellen en stoffen aanwezig in het lichaam.
Maar die moeten wel optimaal kunnen functioneren.
Hiervoor zijn goede voeding, mentale balans en zo min mogelijk (chemische) belastende afvalstoffen in het lichaam van belang. Zowel bij preventief als curatief behandelen is een goede weerstand een belangrijke stap in het behandelprotocol.

De preventieve behandeling bestaat uit voorkomen dat de hond of het paard gebeten wordt door een teek. Dit kan door middel van essentiële oliën op de huid. Belangrijk is om direct na het verwijderen van de teek de beetplek te ontsmetten met Tea Tree essentiële olie of colloïdaal zilver water. Daarnaast is het verstandig om weerstand verhogende kruiden in te zetten.

Curatieve behandeling
Een curatieve behandeling start je zodra bekend is dat je dier besmet is met de ziekte van Lyme. De reguliere behandeling is een langdurige antibiotica kuur, maar daarnaast kun je nog meer doen.

  1. De infectie bestrijden. Dit kan door kaardebol tinctuur te geven en daarnaast colloïdaal zilver (mits je dier géén antibiotica meer krijgt). Kaardebol zorgt ervoor dat de spirocheet weer in het bloed komt en het colloïdaal zilver werkt als een antibioticum en doodt de spirocheet. Ook de weerstand moet ondersteund worden door kruidenpreparaten met bijvoorbeeld kattenklauw en rode zonnehoed erin.
  2. Afvoeren van toxinen. Deze toxinen worden achtergelaten door de spirocheten en kunnen klachten veroorzaken. Middelen die zorgen voor de afvoer van toxinen zijn chlorella, groene leem, schüsslercelzouten en reinigende kruiden, zoals mariadistel en guldenroede of de essentiële olie van jeneverbes.
  3. Het lichaam helpen herstellen. Voor een goed herstel zijn gezonde darmen nodig, daarom is het verstandig om een probioticum te geven. Daarnaast kunnen multivitaminen, vitamine C, magnesium en zink geven worden. Een kuur van weerstandskruiden is ook in de herstelperiode van belang.


Goede basis is het belangrijkste
Een goede basisgezondheid is het aller belangrijkste bij het voorkomen van niet alleen de ziekte van Lyme, maar eigenlijk bij alle gezondheidsproblemen.
Verdiep je daarom in de basisbehoeften die nodig zijn om gezond te blijven.


Heb je interesse in één van de opleidingen en wil je weten of we een klik hebben?
Meld je dan aan voor een NatuurlijkGezondGesprekHond of NatuurlijkGezondGesprekPaard.

Na het aanmelden krijg je een mail met wat vragen en een link naar mijn agenda, zodat je zelf een geschikt tijdstip in kunt plannen.
trip down memory lane
Daar liep ik dan.
Het was een “trip down memory lane” en ik voelde me weer een brugpieper.
Zeulend met mijn zware boekentas door het saaie trappenhuis van de middelbare school.
Op weg naar de volgende les in de hoop dat ik goed op het rooster gekeken had en het juiste lokaal wist te vinden.

Ik had me er veel van voorgesteld.
Met mijn oudste zoon kijken op de open dag van mijn vroegere middelbare school.
De sfeer die er altijd hing, de gezelligheid en de contacten met andere leerlingen.

Kwamen wij even van een koude kermis thuis!!!
De sfeer die ik me herinnerde was er niet meer.
Het contact met de docenten en de leerlingen die we spraken liep stroef.
Het viel niet alleen mij op, maar ook mijn zoon.
Hij was zo enthousiast na het volgen van de online voorlichting, maar nu in het eggie viel het erg tegen.
Hij en ik werden er niet warm van.
Hij vond het wel leuk en aardig, maar voelde geen klik, geen connectie.

Dit is wel iets wat heel belangrijk is.
Anders houd je het niet vol, gaat school je tegenstaan en haal je er niet uit wat erin zit.
Wordt het ploeteren en trekken.

Daarom is het zo fijn om, voordat de definitieve keuze gemaakt wordt, de school te bezoeken en de leerkrachten te spreken.
En gelukkig kon dat toch nog na het versoepelen van alle regels.
Want de school van zijn keuze viel toch een beetje tegen en nu heeft hij een weloverwogen keuze kunnen maken naar welke school hij dan wel wil en waar hij wel een klik voelde.

Dit is één van de redenen waarom je je bij mijn 1-op-1 opleidingen niet zomaar kunt aanmelden.
Een 1-op-1 opleiding houdt in dat we intensief samenwerken en veel contact hebben.
Belangrijk is dan dat er een klik is.
Dat we makkelijk kunnen praten en sparren.

Onderdelen van de opleiding zijn online 1-op-1 supervisies en Live praktijkdagdelen, ook 1-op-1.
Het is dan fijn dat er geen drempel is en het elke keer weer een feestje is als we een supervisie hebben staan.
Dat je zin hebt om aan de slag te gaan.

Daarom werk ik niet met een automatische inschrijving maar met een vrijblijvend NatuurlijkGezondGesprek.
Dit is een telefonisch gesprek en tijdens dat gesprek gaan we kijken of de opleiding bij je past en of het volgen van de opleiding je gaat brengen waar je naar opzoek bent.
Door dit 1-op-1 gesprek merk je ook of er een klik is met mij als docent.
Een goede klik, lekker kunnen sparren met elkaar, zorgt er namelijk voor dat je veel meer gaat leren en uit de opleiding gaat halen.

Heb je interesse in één van de opleidingen en wil je weten of we een klik hebben?
Meld je dan aan voor een NatuurlijkGezondGesprekHond of NatuurlijkGezondGesprekPaard.
Na het aanmelden krijg je een mail met wat vragen en een link naar mijn agenda, zodat je zelf een geschikt tijdstip in kunt plannen.
Allergie behandelen

De afgelopen weken zijn er weer diverse vragen over paarden met zomereczeem en honden met een seizoensgebonden allergie binnen gekomen. De meest gestelde vraag was: “Wanneer moet ik gaan beginnen met behandelen?”

Nou, nu is het juiste moment.

Dit is de tijd van het jaar dat deze klachten zo goed als verdwenen zijn, maar het niet lang meer duurt of je hond of paard begint weer te krabben en schuren.

En ben je weer op zoek gaat naar middelen die de klachten verminderen.

 

Eigenlijk ben je dan al te laat. Het lichaam is alweer getriggerd en het is moeilijker om het dier weer klachten vrij te krijgen.

Je kunt beter starten met behandelen als de klachten nog niet zichtbaar zijn. Doordat het lichaam niet getriggerd wordt, kan het weer sneller in balans komen.

Want een disbalans in de basisgezondheid is vaak de oorzaak van het ontstaan van zomereczeem en seizoensgebonden allergieën.

Vaak zien we dat de darmen en het immuunsysteem niet optimaal werken en overprikkeld zijn.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaken zijn chronische ontstekingen, ophopingen van afvalstoffen en blootstelling aan belastende stoffen die het immuunsysteem prikkelen.

Ook stress, zowel fysiek als mentaal, spelen een grote rol bij het ontstaan van deze klachten.

Stress, chronische ontstekingen, disbalans in de darmen en een overprikkeld immuunsysteem hebben tijd nodig om weer te helen en in balans te komen. Dit zijn problemen die niet zo één twee drie met een paar druppeltjes op te lossen zijn.

Je moet stapsgewijs te werk gaan, want zodra je teveel in één keer gaat behandelen heb je kans dat het lichaam in de stress raakt en de klachten juist verergeren.

Daarnaast heeft het lichaam de tijd nodig om weer sterk en veerkrachtig te worden, zodat het goed overweg kan als het weer in aanraking komt met de knutten of de pollen.

Heeft een paard of hond last van een allergie, dan zijn er een aantal maatregelen die je kunt nemen.

  1. Goede passende voeding. Voeding die past bij het dier en de wekelijkse activiteit. Voor paarden dus voldoende ruwvoer (1,5-2 kilo per 100 kg lichaamsgewicht) en voor honden basis vlees en zo weinig mogelijk granen. Bij beide kun je de voeding eventueel aanvullen met vitaminen en mineralen.
  2. Zo min mogelijk met belastende stoffen in aanraking komen. Belastende stoffen zijn geur-, kleur- en smaakstoffen en chemische middelen tegen vlooien, teken, mijten en wormen.
    Daarnaast zorgvuldig omgaan met vaccinaties en eventueel de vaccinaties laten ontstoren.
  3. Elk half jaar een reinigingskuur of detox kuur geven.
  4. Stress zoveel mogelijk vermijden en eventueel het dier daarin ondersteunen met middelen die de mentale balans herstellen.

Daarnaast is het belangrijk om de darmen en het immuunsysteem te ondersteunen, want daar komt de basisgezondheid vandaan. Dit kan door bijv. psylliumvezels, L-glutamine, echinacea en probiotica.

Soms is het ook nodig om andere orgaansystemen en de huid een handje te helpen om weer gezond te worden.

Helaas is zomereczeem of allergie niet met een standaard protocol te behandelen, ook omdat de individuele mentale balans een grote rol speelt.

Een specifiek stappenplan afgestemd op het individuele dier is daarom van groot belang.Wil jij hier meer over weten?
Wil jij je kennis over ziekte en gezondheid vergroten?
Wil je meer kunnen betekenen voor je diercliënten?